WhatsApp

03-3818877

עמוד – ישראל היום

פרסום עמוד בעיתון ישראל היום

רוצה לקבל הצעה לפרסום בעיתונות?

  הנני מאשר קבלת הצעות וחומרים שיווקיים

  עמוד בהשבוע – ישראל היום

  בין התחומים הבולטים שבחרו לפרסם עמוד בהשבוע היו דיור מוגן, ריהוט ומבנה.
  ענף הדיור ופנים הדירה הינו המוביל בתקופה האחרונה ומהווה כ-38% מבין מפרסמי עמוד בהשבוע.
  בשנה האחרונה (נכון לתאריך 25/05/2021) הופיעו בפורמט עמוד פרסומות בשווי מוערך של 1110357 ₪ כאשר התפלגות הפרסומים הייתה כ-16% מכירתי ו-84% תדמיתי
  אם אתם עסקים בתחום הדיור ופנים הדירה, מדיה ותקשורת וכללי נראה שתוכלו להפיק תועלת מפרסום בעמוד בהשבוע מכיוון שמתוך 1110357 ₪ שהושקעו בפרסום באפיק זה 66% הושקעו באמצעות חברות מתחומים אלו.

  עמוד בעצמאות – ישראל היום

  בין התחומים הבולטים שבחרו לפרסם עמוד בעצמאות היו ריהוט, ליסינג והשכרה ואופטיקה.
  ענף הדיור ופנים הדירה הינו המוביל בתקופה האחרונה ומהווה כ-25% מבין מפרסמי עמוד בעצמאות.
  בשנה האחרונה (נכון לתאריך 25/05/2021) הופיעו בפורמט עמוד פרסומות בשווי מוערך של 149949 ₪ כאשר התפלגות הפרסומים הייתה כ-63% תדמיתי ו-38% מכירתי
  אם אתם עסקים בתחום הדיור ופנים הדירה, רכב ותחבורה ובריאות נראה שתוכלו להפיק תועלת מפרסום בעמוד בעצמאות מכיוון שמתוך 149949 ₪ שהושקעו בפרסום באפיק זה 50% הושקעו באמצעות חברות מתחומים אלו.

  עמוד באינסרטים – ישראל היום

  בין התחומים הבולטים שבחרו לפרסם עמוד באינסרטים היו רשתות שיווק וחנויות, מוצרי חשמל ואלקטרוניקה ומשרדי ממשלה.
  ענף הצרכנות הינו המוביל בתקופה האחרונה ומהווה כ-68% מבין מפרסמי עמוד באינסרטים.
  בשנה האחרונה (נכון לתאריך 25/05/2021) הופיעו בפורמט עמוד פרסומות בשווי מוערך של 452641 ₪ כאשר התפלגות הפרסומים הייתה כ-26% תדמיתי ו-74% מכירתי
  אם אתם עסקים בתחום הצרכנות, חשמל ואלקטרוניקה וארגונים נראה שתוכלו להפיק תועלת מפרסום בעמוד באינסרטים מכיוון שמתוך 452641 ₪ שהושקעו בפרסום באפיק זה 94% הושקעו באמצעות חברות מתחומים אלו.

  עמוד בבונים בניינים – ישראל היום

  בין התחומים הבולטים שבחרו לפרסם עמוד בבונים בניינים היו דירות למגורים, נדל"ן ודיור מוגן.
  ענף הדיור ופנים הדירה הינו המוביל בתקופה האחרונה ומהווה כ-65% מבין מפרסמי עמוד בבונים בניינים.
  בשנה האחרונה (נכון לתאריך 25/05/2021) הופיעו בפורמט עמוד פרסומות בשווי מוערך של 2166604 ₪ כאשר התפלגות הפרסומים הייתה כ-18% מכירתי ו-82% תדמיתי
  אם אתם עסקים בתחום הדיור ופנים הדירה, מדיה ותקשורת וארגונים נראה שתוכלו להפיק תועלת מפרסום בעמוד בבונים בניינים מכיוון שמתוך 2166604 ₪ שהושקעו בפרסום באפיק זה 94% הושקעו באמצעות חברות מתחומים אלו.

  עמוד בישראל היום – שבועות – ישראל היום

  בין התחומים הבולטים שבחרו לפרסם עמוד בישראל היום – שבועות היו עיתונות, ליסינג והשכרה ופנאי.
  ענף המדיה ותקשורת הינו המוביל בתקופה האחרונה ומהווה כ-33% מבין מפרסמי עמוד בישראל היום – שבועות.
  בשנה האחרונה (נכון לתאריך 25/05/2021) הופיעו בפורמט עמוד פרסומות בשווי מוערך של 52782 ₪ כאשר התפלגות הפרסומים הייתה כ-33% מכירתי ו-67% תדמיתי
  אם אתם עסקים בתחום המדיה ותקשורת, רכב ותחבורה ופנאי נראה שתוכלו להפיק תועלת מפרסום בעמוד בישראל היום – שבועות מכיוון שמתוך 52782 ₪ שהושקעו בפרסום באפיק זה 67% הושקעו באמצעות חברות מתחומים אלו.

  רוצה לפרסם את העסק שלך? לחץ כאן!

  רוצה לפרסם את העסק שלך? לחץ כאן!

  אנא השאר פרטים ואחד מאיתנו יחזור אליך עם הצעה אטרקטיבית